Reisverslag Boedapest-Zagreb 2018 Deel 3

Tags: 

Zaterdag 28 april 2018
Na een bezoek aan de begraafplaats in de buurt van het Keleti treinstation stond een bezoek op het programma aan het Aquincum museum. Dit ligt in het noordwesten van Boedapest. het Aquincum museum is een van de grootste archeologische gebieden in Hongarije. Er zijn opgravingen te zien van de stad Aquincum uit de Romeinse tijd. Ongeveer een vierde deel van de stad is opgegraven. Dit is wel het deel met de belangrijkste openbare gebouwen en een aantal huizen.

Het museum laat de structuur van deze stad zijn in haar bloeiperiode (de 2de en 3de eeuw na Christus). Vanaf het Keleti treinstation kun je met de bus en de tram voor de deur van dit museum komen.Een lapidarium in het eerste deel van het museum laat een beperkte collectie stenen monumenten uit de Romeinse tijd zien. Het gaat dan om delen van graven, altaarstenen en delen van gebouwen. De stenen komen allemaal uit de 2de tot en met de 4de eeuw na Christus.Het museum beschikt over een moderne tentoonstellingsruimte waar allerlei voorwerpen uit de Romeinse tijd te zien zijn. Hieronder een foto van voornamelijk potten die opgegraven zijn.In het museum is de sarcofaag te zien van Aelia Sabina uit de eerste helft van de 3de eeuw. Deze is gemaakt in opdracht van Titus Aelius toen zij als zijn vrouw op 25 jarige leeftijd overleed. Aan de opschriften op de sarcofaag is te zien, dat zij kundig was in muziek en zang. De sarcofaag is gevonden in het noordelijke deel van het militaire kerkhof van de stad.Een bijzonder museumstuk is het orgel op de volgende foto. De bronzen delen van het orgel zijn bijna allemaal teruggevonden in 1931 in de ruines van de brandweerkazerne van het dorp. Het orgel is in het jaar 228 na Christus gedoneerd aan de brandweer van de stad. Het is het meest complete orgel uit deze tijd dat bewaard gebleven is. Het orgel is draagbaar en bestaat uit 52 pijpen.Een schildershuis dat vlak bij de moderne tentoonstellingsruimte staat, laat in een aantal kamers zien hoe de Romeinen in Aquincum leefden.

De volgende foto is de eerste foto van de daadwerkelijke opgravingen. Hier zijn de restanten te zien van het badhuis van de stad. Het vermoeden is dat mannen en vrouwen beiden, maar wel op aparte tijdstippen van dit bad gebruik maakten. Het badhuis bestond uit verschillende baden met watertemperaturen van koud naar warm.Hieronder het huis van de koopman. Het huis bestond uit een openbaar gedeelte voor de klanten en een eigen deel waar de koopman leefde. Het huis had ook een atrium. Aan dit atrium lagen een aantal ruimtes waar de koopman leefde, sommigen zelfs met vloerverwarming. Bij de opgravingen zijn nog delen van wandschilderingen teruggevonden.Het huis van de slager was een groot huis met stromend water en vloerverwarming. Het huis beschikte over een binnenplaats en een aparte ruimte waar het vlees bewerkt werd.Een deel van het dorp werd bewoond door kunstenaars en ambachtslieden. In dit deel stonden een aantal eenvoudige vierhoekige woningen. De zes kamers van deze woningen zijn gebouwd rondom een centrale ruimte. De binnenplaats kon door voertuigen bereikt worden via een smalle steeg. De huizen beschikten al over een toilet met afvoer.Op de volgende foto zijn de restanten van een groter openbaar gebouw te zien. Het gaat hier om een gebouw waar verschillende kunstenaars bijeen kwamen. Het gebouw bestaat uit een grote ontvangstkamer met een aantal kleinere kamers. Er zijn ook restanten teruggevonden van een altaar dat geweid was aan de god Epona.Hieronder de restanten van een gebouw waar verschillende mensen woonden. Uit de opgravingen is gebleken dat het gebouw beschikte over toiletten en een verwarmingssysteem.Aan de rand van de opgravingen zijn de restanten een straat te zien waaraan een hele rij winkels stond. De opgravingen hebben duidelijk gemaakt dat hier onder andere verlichting verkocht werd en winkels zaten waar geld gewisseld kon worden.Het forum was in een Romeinse stad de centrale plaats die functioneerde als het administratieve, religieuze en economische centrum van de stad. Het forum was gevestigd aan het kruispunt van twee belangrijke wegen. In het forum is ook een heiligdom gevonden met een altaar waar offerandes plaatsvonden.Het gerechtsgebouw van de stad bevond zich tegenover het forum. Hier werd recht gesproken en werden ook zakelijke transacties afgewikkeld. Dit gebouw is gereconstrueerd zoals het er in de derde eeuw na Christus uitzag.In het noordoosten van de stad bevonden zich een aantal publieke badhuizen. Het badhuis van Aquincum had in totaal 20 ruimtes waarmee het een van de grootste badhuizen was. Vanuit de omkleedruimte kwamen de bezoekers eerst in een ruimte met koud water en daarna in een tweetal ruimtes met lauw water om dan in de ruimte met echt warm water te komen.In de buurt van het publieke badhuis is ook een ouder lapidarium te zien dat ook dient als afscheiding van het museum. Hier is een grote verzameling van voorwerpen te zien, waarvan ook beschreven wordt wat ze zijn.Hieronder nog een overzichtsfoto van een deel van het museum. Niet over stonden er bordjes wat de functie van de gebouwen is geweest. Verder was er in het museum ook niet echt een route. Toegankelijk voor mensen die slecht ter been is, is het museum ook niet. Zelf was het ook continu goed opletten dat je niet over drempeltjes of losliggende stenen struikelde.Een open lucht theater ontbrak ook in deze Romeinse stad niet.Op de foto hieronder opnieuw een woonhuis. Nu gaat het om een luxe woonhuis. Het huis heeft een aantal ingangen, een tweetal atriums en een receptie ruimte. Naast ruimtes om te wonen is er ook een badruimte en bestaat het pand uit een aantal winkels aan de straatzijde. Hierna was het halverwege de middag geworden ben ik weer teruggegaan richting het centrum van de stad. In 2015 heb ik het Vissersbastion al voor een deel bezocht, deze keer wilde ik ook de rest zien.Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op deze pagina

Commentaar

Boedapest deel 3

Wat prachtig dat dit bewaard is gebleven.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.