Reisverslag München 2019 deel 2

Tags: 

Zondag 5 mei 2019
Het museum voor Egyptische kunst bevindt zich in de buurt van een aantal andere musea. Een daarvan is de “Alte Pinakothek”. Dit is een museum met vooral schilderijen uit de renaissance en de barok. Dit was het enige museum in München waar je even moest wachten om er naar binnen te kunnen.Op zondag zijn alle musea in München voor het bedrag van €1 te bezoeken, maar daarnaast was er in mei ook een tentoonstelling met schilderijen van kunstenaars die zich hebben laten inspireren door de schilderijen van Caravaggio. Deze tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking met het Centraal Museum uit Utrecht. Zoals op de volgende foto’s te zien is, was de ruimte waarin deze schilderijen te zien waren vrij donker en was foto’s maken allen toegestaan zonder flits. Daar zijn veel foto’s gewoon niet goed gelukt, dus daarom laat ik er hier slechts drie zien. De eerste foto laat een schilderij van Orazio Borgianni (1609/1610) zien met David en Goliath.Het onderstaande schilderij van Gerard Seghers (1620/25) laat de verloochening van Petrus zien. Petrus had trouw gezworen aan Jezus en gezegd dat hij samen met Jezus zou willen sterven. Jezus wordt gearresteerd en in het huis van de hogepriester Kajafas verhoord. Petrus bevond zich toen op de binnenplaats voor het huis. Nadat hij door mensen ervan beschuldigt wordt een volgeling van Jezus te zijn, ontkent hij dat tot drie keer toe.De laatste foto laat een schilderij van Simon Vouet uit 1617 zien met een waarzegster. De gehele tentoonstelling is opgedeeld in verschillende onderdelen. Een deel over helden, een ander deel over heiligen, een deel over Christus en een deel over zonden waaruit het schilderij op de volgende foto komt.De schilderijen op de volgende foto’s komen allemaal uit de reguliere collectie van het museum. De eerste foto laat een schilderij van Jan Breughel zien waar Christus een dienst houdt in een haven.Het “Kirchenväteraltar” laat de vier belangrijkste kerkvaders, Augustinus, Hieronymus, Ambrosius en paus Gregor, zien. Het werk is gemaakt door de schilder en beeldhouwer en Michael Pacher (1435 – 1498).Een schilderij van Barthel Beham (1502 – 1540) laat de Heilig Kruisvinding zien. Dit is terugvinden van het kruis waaraan Jezus gestorven zou zijn door Helena.Hieronder een viertal schilderijen van de schilder Hans Pleydenwurff (1420 – 1472). Van links naar rechts is hierop te zien: Christus op de olijfberg, Jezus aan het kruis, Jezus wordt van het kruis afgehaald, en de wederopstanding van Christus.Een schilderij van Albert Bouts (1451-1549) uit 1480 wat de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria laat zien.Het volgende schilderij is van Gerard David (1460 – 1523) en gemaakt tussen 1495 en 1505. Het laat de drie koningen zien die het kindje Jezus aanbidden.Een schilderij van Albrecht Altdorfer (1482 – 1538) uit 1526. Het schilderij laat een beeld zien uit het dertiende hoofdstuk van het boek van Daniel wat gaat over de voorkomen verkrachting van Susanna door twee ouderen van de Babylonische gemeente. De jonge Daniel komt achter de waarheid en hierdoor worden de schuldigen gestraft.De volledige collectie die in de “Alte Pinakothek” te zien is, is verspreid over een tweetal verdiepingen. In een groot aantal verschillende zalen zijn steeds de schilderijen van één kunstenaar of enkele kunstenaars die in historisch opzicht bij elkaar horen te zien.Hieronder een schilderij van Filippino Lippi gemaakt voor een kerk in Prato (Italië). Het schilderij laat een landschap zien met aan de horizon de stad Prato. Het schilderij is terecht gekomen in een kerk van de Franciscanen. De stad Prato hoopte hierbij beschermd te worden door deze religieuze orde.Vervolgens zijn op de volgende foto twee onderdeel te zien van een veel groter altaarschilderij. Het werk is van Nardo di Cione (1320 – 1365). Het vermoeden is dat het werk gemaakt is voor de Santa Maria degli Angeli in Florence.Een werk van Jacob Jordaens (1593 – 1678) dat de allegorie van de vruchtbaarheid laat zien.Hieronder een schilderij van Peter Paul Rubens dat de kindermoord van Bethlehem uitbeeldt. Toen na de geboorte van Jezus, de komst van de koning van de Joden werd aangekondigd, liet koning Herodes alle kinderen tot twee jaar doden. Schilderij met dergelijke afbeeldingen bevonden zich vaak in stadhuizen om te waarschuwen voor de gevolgen van slechte bestuurders.Een schilderij van Pieter Janszoon Saenredam (1597 – 1665) wat een deel van de Sint Jacobs kerk in Utrecht laat zien.Het schilderij op de onderstaande foto is van Hubert Robert (1733 – 1808). Het laat een landschap zien met een Romeinse tempelruïne. Het schilderij laat geen werkelijk bestaand landschap zien. De tempelruïne zelf doet denken aan het Pantheon in Rome.Een schilderij van Maurice Quentin de La Tour (1704 – 1788) uit 1752. Op het schilderij is Elisabeth Ferrand te zien met op de achtergrond een boek van Isaac Newton. De schilderijen op deze foto’s zijn maar een zeer klein gedeelte van de enorme collectie die in de “Alte Pinakothek” te zien is. Er is overigens ook een “Neue Pinakothek”. Dit is een museum waar schilderijen en beelden uit de 18de en 19de eeuw te zien zijn. Vanwege een grote verbouwing is dit museum voor meerdere jaren gesloten.Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op deze pagina

Reactie toevoegen

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.