Reisverslag Praag-Berlijn Oktober 2018 Deel 3

Tags: 

Dinsdag 9 oktober 2018
Na het bezoek aan het Nationale Museum in de ochtend heb ik in het begin van de middag het Naprstek museum voor Aziatische, Afrikaanse en Amerikaanse kunst bezocht. Dit museum is gevestigd aan het Bethlehem plein en is in 1862 door Vojtech Naprstek opgericht in de voormalige familiebrouwerij. Na zijn dood is het een etnografisch museum geworden en vanaf 1945 ligt de nadruk op niet Europese culturen.Het eerste gedeelte van het museum bestaat uit kunstvoorwerpen van Indianen uit Amerika.Zo is hieronder een voorwerp te zien van de Hopi indianen, een volk uit het noordoosten van de staat Arizona. De godsdienst van deze indianen bestaat uit meer dan 300 geesten en voorouders, die ook wel "kachinas" genoemd worden. Tussen januari en juli vinden er allerlei religieuze ceremonies plaats. Men gelooft dat deze geesten steeds een half jaar de indianen bezoeken en dan weer teruggaan naar de onderwereld. De houten beelden moeten de individuele geesten voorstellen. .De volgende foto laat oorlogskleding zien die door prominente soldaten en leiders gedragen werd. Het aantal veren laat zien hoeveel deze soldaten in allerlei oorlogen gepresteerd hebben.In de volgende zaal gaat het museum verder over de indianen in het zuidelijke deel van Amerika. Er wordt vanuit gegaan dat tussen de 40.000 en 14.000 jaar geleden de oorspronkelijke bewoners van Amerika via de Beringstraat, die toen land was, Amerika zijn binnengekomen. Daarna zijn deze bewoners verder getrokken en hebben zich verspreid over het hele Amerikaanse continent.Op de volgende foto is een nagebouwde hut van een sjamaan te zien. De taak van de sjamaan is om zijn gemeenschap te beschermen. Hij bepaalt bijvoorbeeld de juiste tijd om te gaan zaaien en jagen en voorspelt de toekomst.Door de oorspronkelijke bewoners van Amerika werden verschillende manieren gebruikt om de doden te begraven. Doden werden onder andere begraven in grotten, tombes of ondergrondse kamers. Ook werden sarcofagen gemaakt of werden de asresten in urnen bewaard om later op een ceremoniële manier begraven te worden.Eén van de verdiepingen van het museum was gesloten vanwege verbouwingswerkzaamheden. Hier waren dan ook enkel een aantal borden te zien met informatie over de oprichter van dit museum.In het bovenste deel van het museum is een flinke tentoonstelling te zien van voorwerpen uit verschillende delen van de wereld. De voorwerpen zijn ingedeeld op basis van hun vindplaats. Dit deel was duidelijk het oudste gedeelte van het museum. In tegenstelling tot de rest van het museum waren hier uitsluitend Tsjechische teksten en in het Tsjechisch en Engels zoals dat in het modernere deel op de begane grond wel het geval was.

Naast het Nationale Museum is een ander groot museum in Praag de "National Gallery". Het bezit een grote collectie kunst die in een aantal gebouwen in Praag tentoongesteld wordt. Een van deze gebouwen is de "Waldstein Riding School". Dit gebouw wordt gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen. In de periode van september 2018 tot en met januari 2019 is er een tentoonstelling van het werk van de kunstenaar Frantisek Kupka (1871 - 1957) te zien.Kupka heeft het grootste deel van zijn leven in Frankrijk gewoond. De tentoonstelling geeft een goed beeld van de ontwikkeling van het werk van deze schilder. Van realistische schilderijen in het begin van zijn leven tot abstract werk later.Van 1908 tot 1910 maakte hij een aantal schilderijen van "Gigolettes", een ander woord voro vrouwen met een losse moraal. Hij vond dit zelf een intermezzo tussen zijn realistische schilderijen en zijn latere steeds meer abstractere werk.Op de volgende foto is het schilderij "Water" te zien. Dit schilderij heeft hij gemaakt tussen 1906 en 1909 in een periode dat hij stopte met het maken van illustraties voor tijdschriften. Dit schilderij heeft al allerlei abstracte kenmerken.Het onderstaande schilderij "Family Portrait" laat de vrouw van Kupka, haar dochter en hun hond zien die aan het rusten zijn in de tuin. Het schilderij is gemaakt in 1910.Een volgende stap naar meer abstracte werken is op de volgende foto te zien. Dit is een foto van het schilderij "Vertical Planes". Dit werk is in 1913 voor het eerst tentoongesteld in de "Salon des independants" in Parijs.Hier was ook het volgende schilderij "Solo of a Brown Line' te zien.In 1936 was voor het eerst zijn schilderij "Around a Point" te zien.In 1931 was Kupka een van de oprichters van de "Abstraction-Creation, Art non figuratif". Dit was een internationale groep van kunstenaars die abstracte geometrische vormen in de kunst wilde promoten. De Nederlander Theo van Doesburg is korte tijd (hij overleed in 1931) de vice-voorzitter van deze organisatie geweest. Een puur abstract werk bestaande uit een drietal diagonale lijnen is dan ook op de volgende foto te zien.Het volgende deel van dit reisverslag is te vinden op deze pagina

Reactie toevoegen

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.